Bigo

Nanaginip ako nang maidlip kanina. Nasa batuhan daw akong silid na naiilawan lang ng lamparang may mahinang apoy sa kahoy na mesa. Sa harap nito, nandun si Jose Rizal, duguan ang likod at parang may mga hibla ng damo sa chaleco niyang suot. Nilingon niya ako na para bang kanina niya pa ko hinihintay. Kahit malamlam ang mga mata niya, may handa siya sa aking ngiti. Tanong niya, “Kamusta roon?” Ang sagot ko, “Nabigo po kayo. Sa hinaharap, bigo po kayo.” At bigla siyang sumigaw na para bang pito na nakabibingi bago siya sumabog bilang sanlaksang uwak na tumuka-tuka sa mga mata ko.

Advertisements